Kratom a jeho historie

Kratom je rostlina, která roste v jihovýchodní Asii a je používána jako léčivý prostředek po staletí. Rostlina patří do rodiny Rubiaceae a má několik druhů, z nichž nejběžněji se používají Mitragyna speciosa a Mitragyna hirsuta.

Kratom se nejčastěji používá pro své analgetické a anxiolytické účinky. Lidé ho používají k léčbě bolesti, úzkosti, deprese, nespavosti a dalších duševních a fyzických problémů. Rostlina se nejčastěji užívá ve formě prášku, kapslí nebo čaje.

Kratom má dva hlavní účinné látky, mitragynin a 7-hydroxymitragynin, které se nacházejí v listech rostliny. Tyto látky mají chemické struktury podobné opioidům a proto působí jako analgetika. Kratom má také stimulační účinky, které se projevují při nižších dávkách a sedativní účinky, které se projevují při vyšších dávkách.

Kratom se často používá jako náhrada za opioidní léky nebo k jejich detoxikaci. Mnoho lidí, kteří se snaží vyléčit z opioidové závislosti, tvrdí, že kratom jim pomohl snížit své příznaky abstinenčního syndromu a snížit svou potřebu opioidů.

I když kratom má mnoho potenciálních léčebných vlastností, je důležité si uvědomit, že rostlina má také potenciální nežádoucí účinky. Při vysokých dávkách může kratom způsobit nevolnost, závratě, halucinace a dokonce i kóma. Kromě toho se rostlina může interagovat s jinými léky, což může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

 

V poslední době sestalo, že některé země a státy zakázaly používání kratomu nebo ho označily za kontrolovanou látku. Důvodem je skutečnost, že existuje určité riziko zneužití a závislosti na kratomu, stejně jako riziko nežádoucích účinků při vysokých dávkách.

Na druhou stranu, existuje stále více vědeckých důkazů o potenciálních léčebných vlastnostech kratomu a někteří odborníci se domnívají, že by mohl být užitečným nástrojem pro léčbu bolesti a duševních problémů.

Je důležité, aby bylo provedeno více výzkumu, aby bylo zjištěno, zda kratom skutečně může být účinným a bezpečným lékem. Zatímco kratom má potenciál pro léčbu různých zdravotních problémů, je nutné se s ním zacházet opatrně a vždy konzultovat s lékařem před jeho užíváním.